Bagaimana berdepan dengan konflik?

Bagaimana menghadapi konflik? Sebelum belajar teknik menghadapinya, perlu tahu apa erti konflik. Konflik ialah sesuatu yang berlawanan atau berbeza dengan apa yang kita rancang dan harapkan. Ia tidak semestinya baik atau buruk. Tetapi sejauh mana anda memahami dan menghadapinya yang akan menjadikan ia baik atau buruk. Konflik ialah sumber eksternal. Cara anda menghadapinya ialah internal. Sesuatu akan jadi buruk apabila aspek internal tidak dapat menangani dengan baik sesuatu konflik.

 

Read more