Posts Tagged ‘konflik’

Konflik – Selesai dengan CASIC

Dalam CASIC, ada budaya Serve. Membantu atau berkhidmat. Apa-apa sahaja yang boleh membawa permusuhan atau dosa, maka ia bukanlah ciri pemimpin yang baik. Namun akan ada pilihan dalam hidup untuk bermusuh atau berkerjasama. Apakah penyelesaian CASIC?