Posts Tagged ‘Artikel BM’

Membina kekuatan ruh…

Jam kini 4.53 pagi Jumaat 18 April. Saya sedang membaca-baca forum al-Maghrib Institute kerana ada peperiksaan Ulum-ul-Quran pada Sabtu ini. Tetapi ada sesuatu yang menarik:

The Qur’an was revealed in precisely 22.5 years to strengthen the soul of the believers against the disbelievers.

Harapkan Allah atau kita mulakan dulu?

Dalam kehidupan seharian, sering ada bibit pertanyaan dalam diri : perlukah kita berusaha atau tunggu ‘seru’ dari Allah? Perlukah kita mengambil tindakan atau tungu ‘panggilan’ dari Allah? Perlukah kita tunggu ‘suara hati’ untuk berbuat sesuatu atau tunggu ‘suara hati’ dari Allah? Dalam Tafsir Ibn Qoiyim yang disusun oleh Syakh Muhammad Uwais an-Nadwy, ada dinyatakan tentang […]