Ubat spiritual pada al-Fatihah

Nabi bertanya kepada Abu Sa’id selepas beliau membaca surah al-Fatihah untuk mengubati seorang individu, “..dan apa yang menyebabkan kamu tahu ia adalah penyembuh atau ubat untuk spiritual (ruqya)…?”. Kisah ini dirakamkan oleh Imam Bukhari pada nombor 264 dan 476.

Itulah al-Fatihah. Ramai ulama yang menulis mengenainya. Antara nama ulama dan kitab yang terkenal:

 1. at-Tabari
 2. as-Sama’ani
 3. alBaghawi
 4. az-Zamakhsyari
 5. ibn Athiyah
 6. ibn al-Jawzi
 7. ar-Razi
 8. al-Qurtubi
 9. ibn al-Qayyim
 10. ibn Katheer
 11. as-Suyuthi
 12. al-Alusi
 13. ash Shawkani
 14. asSa’di
 15. ash Shanqiti
 16. Abu Hayyan
 17. alBaydawi
 18. Ibn Adil
 19. Al-baqai
 20. al-Khazin
 21. Rida
 22. Saalim

Amat banyak kitab yang telah ditulis, Namun akses kepadanya terhad kepada yang rajin dan mempunyai penguasaan bahasa Arab yang bagus. Malah beberapa ulama yang menulis Ulum al-Quran diperlukan bagi memahami al-Fatihah:

 1. al-Kirmani
 2. al-Asbahani
 3. az-Zarkashi
 4. al-Fayrozabadi
 5. as-Suyuti

Walaupun ia pendek, tetapi Siddiq Hasan Khan dalam bukunya al-Din al-Khalis menyatakan ada 30 tempat dalam surah ini tentang isi kandungan penting dalamnya untuk menyeru manusia kepada tauhid – mengesakan Allah dan memahami hak Allah kepada kita untuk ibadah secara Esa tanpa syirik. Subhanallah!

Jika ada 30 tempat dalam surah sependek ini tentang tauhid, sudah tentu ia amat mujarab dalam mengubat penyakit spiritual. Penyakit spiritual ini akan menjadi asas kepada pelbagai penyakit emosi, intelek dan fizikal.

Moga Allah memberi kita kesembuhan dari penyakit spiritual dengan membaca, memahami dan menghayati Surah al-Fatihah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Spiritual dalam bisnes

Sebagaimana awal saya nyatakan dalam blog ini, Business Model Generation ditulis oleh Alex dan Yves dari Switzerland. Selepas mengikuti program

Close