Prinsip Yang Digenggam Ar-Rasul

Kebanyakkan dakwah Ar-Rasul adalah memberi peringatan kepada sekalian umat manusia. Namun apakah prinsip yang digenggam oleh Ar-Rasul di fasa Mekah yang dapat mengubah seluruh pemikiran manusia dan juga mulanya peperangan di antara orang-orang yang menerima prinsip Ar-Rasul dan mereka yang ingkar.Merujuk di dalam penulisan Muhammad Munir al-Ghatban, antara prinsip awal yang menjadi genggaman bagi Ar-rasul dalam menyatakan keimanannya adalah

 

§ Mengenal Allah

§ Mengenal Rasulullah

§ Mengenal Hari Akhirat serta pembalasannya.

 

Banyak perbalahan serta ketidak puas hati manusia dalam menerima gelombang prinsip yang dipegang oleh Ar-Rasul ini. Namun, apa yang menjadi tumpuan di dalam mengenali hakikat prinsip yang digenggam oleh Ar-Rasul ialah Baginda akan membawa manusia kepada makrifatullah (mengenal Allah). Kedua, mengenal Rasul dan akhir sekali mengenal akanazab serta balasan ayang akan di adili oleh Pencipta mereka di akhirat kelak. Namun, prinsip ini sebenarnya amat sukar diterima oleh kaum Quraisy (orang Arab) kerana prinsip asal mereka terhadap selain daripada Allah telah begitu tebal sekali di dalam hati mereka. Maka, dengan adanya prinsip Ar-rasul dan mendapat tentangan dari mereka (kaum Quraisy), maka prinsip itulah yang dipertahankan oleh Baginda agar tidak bercampur aduk dengan prinsip yang lain.

 

Surah Al-Kafirrun

 

Genggaman sebenar prinsip Ar-Rasul di dalam membawa hidayah Allah kepada seluruh manusia adalah begitu hebat sekali. Ini jelas di ceritakan di dalam firman Allah , malah ada di ungkaikan di dalam seerah Ar-Rasul yang mana Ar-Rasul telah menerangkan prinsipnya dengan jelas di hadapan kaum Quraisy.

 

Firman Allah yang bermaksud ;

 

Katakanlah “hai orang-orang yag kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah dengan apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhanyang kamu sembah. Untukmu lah agamu, dan untukkulah agamuku”

Jika di lihat dan diperhatikan ayat ini merupakan satu prinsip yang cukup hebat. Bagaimana prinsip yang digenggam enggan sekali dilepaskan walaupun ditawarkan dunia serta bulan, namun prinsip tetap prinsip dan perlu digenggam.

 

Principle Centered-Covey

 

Prinsip yang diutarakan dalam penulisan Covey banyak mengenengahkan berkenaan dengan pegangan di dalam menyatakan satu prinsip. Salah satu pegangan di dalam menyatakan serta menggenggam prinsip adalah melalui perubahan paradigma (paradigm shifts). Melalui perubahan ini, maka prinsip yang kekal akan dapat diterapkan di dalam seluruh tingkah laku.

 

Begitulah keadaan sebenarnya Ar-Rasul, yang mana paradigma asal berkenaan ketuhanan itu telah bertukar kepada Islam setelah mendapat hidayah di Gua Hira’, maka bertambahlah serta berkitarlah prinsip baru di dalam kehidupan Baginda di dalam membawa Islam itu sebagai satu prinsip yang perlu digenggam dan dibawa kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Peralihan paradigma amat besar sekali di dalam membawa arah serta tujuan kehidupan di dalam arah yang benar atau kejayaan.

 

Covey juga ada menyatakan bahawa ‘Correct principles are like compasses: they are always pointing the way’. Adakah ini selari dalam seerah Ar-Rasul yang mana prinsip yang digenggami oleh Ar-Rasul itu menunjukkan kepada kita akan arah dan natijah akhirnya adalah menuju Allah? Bukan kah prinsip yang dibawa oleh Rasul itu seolah-olah kompas yang menunjukkan arah yang benar sepanjang masa?

 

Itulah hakikatnya seperti mana di dalam hadith yang disepakati oleh mutafaka alaih, yang mana Ar-Rasul menegaskan kepada seluruh umat Islam agar berpegang teguh lah kepada Islam sebagaimana kita menggigit kayu dengan geraham!

Istiqamah Menuju Kebahagiaan

Firman Allah di dalam surah Al- Imraan, ayat 185;

 

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasai mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan di dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan

Semua jiwa pasti akan merasai kematian. Tidak kira siapa pun mereka. Walau hebat mana pun mereka, selagi mana mereka ini bergelar manusia, maka pasti akan merasai kesakitan ini. Walhal, makhluk lain yang bukan manusia juga akan merasai kematian. Pokok yang hijau, berdaun lebat, akhirnya akan kuning layu. Binatang yang kuat, gagah berlari dan melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah jua. Apatah lagi manusia yang lemah ini.

 

Bagaimana kebahagiaan (sa’adah) itu dikecapi? Terdapat dua firman Allah di dalam Quran yang menyatakan bahawa, terdapat cirri-ciri tertentu bagi
mereka yang pasti mendapat kebahagiaan (sa’adah) ini, iaitu surah

 

Hud, ayat 105 dan ayat 108

 

(pada) masa datangnya (hari kiamat) itu, tiadalah seorangpun dapat berkata-kata (untuk membela dirinya atau memohon pertolongan) melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka, dan ada pula yang berbahgia (105)

 

Adapun orang-orang yang berbahgia (disebabkan imannya dan taatnya), maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus (108)

Perkataan sa’adah atau bahagia itu di dalam ayat 105 dan 108 ialah sa’ieduu. Ianya merujuk kepada kebahagiaan di akhirat yang mana ianya hanyalah khusus kepada mereka yang taat, istiqamah serta yakin terhadap jalan-jalan yang di pilihnya. Mereka (orang-orang beriman) ini, yang mana mempunyai sikap berani, tenang dan sentiasa optimis di dalam segala rupa bentuk ujian dari Allah s.w.t. ,maka sa’adah yang dijanjikan untuk mereka itu adalah hak mutlak kepada mereka.

 

Terpedaya (Ghurur)

Satu halangan bagi manusia di dunia ini untuk mendapat sa’adah ialah, mereka mudah terpedaya dengan keindahan serta kebahagiaan yang bersifat sementara di dunia ini. Mereka menyangkakan kebahagiaan; kekayaan, populariti, pangkat dan sebagainya ini akan membahagiakan mereka selamanya. Sifat inilah yang sering manusia tunduk dan akhirnya akan berkencenderung hawa nafsunya kepada nikmat yang bersifat fatamorgana ini.

 

Firman Allah s.w.t. di dalam surah Al-An Aam, ayat 70;

 

Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan, dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri tidak terjerumus di dalam neraka dengan sebab apa yang telah diusahakan. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus dengan segala tebusan, (nescaya tebusan itu) tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang diterjerumuskan dengan sebab apa yang diusahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar (semasa hidupnya)

 

Ghurur ialah sesuatu keadaan terpedaya akibat berubahnya satu niat atau perbuatan yang menyeleweng kepada Allah s.w.t. Manusia sering merasakan kebahgiaan yang sebenarnya adalah di dunia ini. Kekayaan yang melimpah ruah, harta yang banyak, pangkat yang tinggi di dalam organisasi, kemahsyuran yang disangjung tinggi oleh masyarakat, keputusan peperiksaan yang cemerlang bagi pelajar dan sebagainya. Adakah ini perilaku biasa yang berlaku terhadap diri kita? Maka sudah sememangnyalah kita dalam keadaan terpedaya.

 

Siapakah Dalang Kepada Ghurur

Surah Al-Araaf, ayat 22 yang bermaksud

 

Dengan sebab itu, dapatlah ia (iblis) menjatuhkan mereka berdua (Adam dan Hawa) dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan buah dari pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun syurga. Serta Tuhan mereka menyeru mereka; “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu dan Aku katakana kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata?”

 

Dan surah An- Nisaa’, ayat 120

 

Syaitan sentiasa menjanjikan mereka (dengan janji-janji indah) serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong; dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipudaya semata-mata

 

Lain tidak bukan, bisikan iblis dan syaitan merupakan satu penghasut kepada manusia yang lemah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Genggaman Prinsip, Suatu Dimensi Lain Istiqamah

Pegangan dan genggaman merupakan satu istilah yang berbeza dari sudut definasinya. Prinsip yang tetap akan membawa kepada suatu hasil yang...

Close