Saat kritikal – Fikir-fikirkanlah

Dalam hidup ini, Al-Quran menjelaskan bahawa untuk menjadi insan yang baik, ada kaedahnya yang lengkap. Salah satu ialah dengan kita mengambil kira saat kritikal dalam hidup – samada pernah atau dibayangkan untuk terjadi. Menurut Stephen R Covey dalam bukunya The 8th Habit, dengan mengambil kira keadaan kritikal ini, ia akan menjadikan seseorang itu lebih seimbang dan hebat. Apakah saat kritikal tersebut?

Read more

SERIWAJAH – Memahami elemen menuju kejayaan

SERIWAJAH  adalah kependekan kepada sosial, emosi, rohani, intelek, wang, alam dunia, jasmani, alam akhirat dan hijrah. Ia adalah model dalam menerangkan elemen menuju kejayaan yang diperlukan oleh setiap individu. Dalam model ini, terdapat 4 elemen asas dalam diri individu dan 4 elemen lagi adalah elemen luaran yang perlu dimahirkan bagi merealisasikan tujuan kejayaan yang ingin dicapai. 4 elemen luaran ini ialah wang, sosial, alam dunia dan akhirat. Hijrah adalah elemen yang bersandaran dan berkait rapat dengan setiap elemen tadi.

Read more