Perkataan ‘of’ yang penting

“Thinking of something” diterjemahkan sebagai ‘memikirkan sesuatu’

“Desk of Ahmad’s friend / Ahmad’s friend’s desk” diterjemahkan ‘meja kawan Ahmad’. Hanya ada satu terjemahan.

“مسجد القديم ” boleh diterjemahkan ‘masjid yang lama’. Ada perkataan ‘ال’ yang memisahkan antara perkataan pertama dan kedua.

Semua ini memberi kesan psikolinguistik kepada yang menggunakannya. Apa-apa sahaja tambahan yang membezakan sesuatu dalam satu-satu bahasa akan memberi kesan dari segi gaya berfikir.

Untuk membincangkan sesuatu idea, fokus utama diberikan kepada objek utama dalam bahasa Inggeris. Yang difokuskan dalam ayat berikut

“Desk of Ahmad’s friend” ialah ‘meja’, bukannya ‘kawan Ahmad’. Dalam bahasa Melayu, ‘meja kawan Ahmad’ secara tidak langsung memberi penekanan kepada objek ‘meja’. Namun bagaimana kalau ingin diberi penekanan ‘kawan Ahmad’? Sudah tentu tidak mampu dilakukan kecuali ‘kawan Ahmad punya meja’ – satu standad bahasa yang tidak tinggi. Namun dalam bahasa Inggeris, ia dinyatakan

Ahmad’s friend’s desk

Bahasa Arab.

Dalam bahasa Arab, apabila ada huruf ال yang memisahkan antara perkataan pertama dan kedua, ia juga membina kaedah pandang yang berbeza dengan ‘masjid lama’. Masjid lama tidak ada petanda yang membezakan yang satunya adalah kata nama dan satu lagi ialah kata adjektif. Penekanan kepada lama ‘terpacul’ apabila berbahasa Arab, namun dalam bahasa Melayu, ia nampak sama rata. Ia menyebabkan kurang ‘naik turun’ dalam emosi bahasa tersebut kecuali ia diberi ‘nafas eksternal’ berbentuk nada ritma yang menarik. Ini berlaku dalam syair (bunyi yang mendayu) dan pantun (disusun mengikut hujung yang sama padahal paragraf awal tidak semestinya bersangkut langsung maknanya dengan mesej yang disampaikan pada baris 3 dan 4 bagi pantun 4 kerat).

Syair dan pantun Melayu menjelaskan gaya fikir orang Melayu yang ‘sopan santun’ – tidak direct seperti dalam bahasa Inggeris atau Arab. Biarpun ada syair dalam Bahasa Arab, konsepnya sedikit berbeza kerana syair Arab ialah seperti puisi dalam tradisi Melayu. Ia tidak dibaca mendayu-dayu. Mendayu-dayu ini akhirnya boleh membawa kepada budaya ‘hiburan’ yang mementingkan muzik.

Bahasa Melayu ada seninya

Pada masa lain, bahasa Melayu amat menarik untuk menyampaikan mesej yang keras. Ia mempunyai pelembut dalam raut bahasa dan isi yang disampaikan. Kalau pembicara bahasa Inggeris membina psikologi ‘suka berterus terang dan kekadang laser’, bahasa Melayu banyak ‘menyimpan’ – bagus untuk membina kesabaran tetapi akan memakan hati sendiri jika tidak dikeluarkan.

Sesungguhnya bahasa adalah salah satu petanda Allah sebagaimana dalam Surah ar-Ruum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Membuat keputusan agar tidak ‘hang’ – berkorban

Apabila saya makan, saya akan pegang makanan dengan tangan (fizikal), memastikan makanan yang betul (intelek), mengawal perasaan (emosi) dan memulakan

Close