KuK Merentasi SERIWAJAH

KuK dibangunkan bersama hasil cetusan idea beberapa orang juruperunding di Quality Expert Sdn Bhd, Noble Vision Consultants dan Bahtera Consultants Sdn Bhd. Dimensi yang akan diambil kira dalam membina modul KuK ialah SERIWAJAH. Mengapa SERIWAJAH?

 Pastinya kerana individu yang mencapai kejayaan adalah individu yang akan berseri wajahnya. Kejayaan hakiki akan mendapat seri wajah hakiki berada menghadap Maha Pencipta di akhirat nanti sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran.

SERIWAJAH adalah singkatan kepada

S – Sosial

E – Emosi

R – Rohani

I – Intelek

W – Wang

A – Alam Dunia

J – Jasmani

A – Alam Akhirat

H – Hijrah

Perkara di atas dikemaskini kerana dalam menuju perubahan dan terus berkualiti, perlu ada continuous improvement atau dalam istilah bahasa Arab ialah Hijrah. 

Teras dalam kehidupan manusia ialah Spiritual atau Rohani. Rohani akan memandu Emosi yang baik dan selanjutnya mewujudkan gaya fikir dan penaakulan yang baik serta Jasmani yang stabil. Jika dalam seseorang individu, aspek JERI ini sudah mantap, ia akan mampu untuk membina Sosial yang mantap , dengan kemahiran pengurusan kewangan dan harta yang baik. Inilah rasional Wang dijadikan sebagai asas dalam modul KuK. Tanpa wang, manusia tidak mampu pergi jauh untuk bersama masyarakat atau bersosial. Hatta makanan, pakaian dan tenaga dalam kehidupan seharian adalah berasaskan wang – berkaitan harta dan pemilikan.

JERI yang disebatikan dengan sosial dan wang ini perlu membina satu alam dunia dan persekitaran yang mampan dan baik. Ini penting kerana kejayaan seseorang itu bukan sahaja perlu mencakup alam Akhirat tetapi ia bermula dengan kejayaan di Dunia. Tanpa kejayaan menaakul permasalahan dan cabaran di dunia, agak mustahil untuk seseorang berjaya di akhirat. Bagaimanakan bentuk kejayaan di dunia untuk memastikan kita berjaya di akhirat?

Nantikan artikel seterusnya atau anda boleh menghubungi kami untuk melaksanakan program modul KuK. 

Facebook Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
0 dan 1 – Binari pada Kalimah Allah

Dalam Hadis 40, ada dinyatakan tentang konsep binari yang melatari cara kita memahami kalimah syahadatain. Mengapa konsep binari perlu difahami...

Close