Berfikir tentang kategori

Saya sedang mengkaji tentang categorical thinking. Mengapa saya kaji?

Kerana ketika Nabi Adam tahu menamakan objek, saya mendapati kepakaran itu bukan sekadar menamakan dalam bentuk satu persatu tetapi meletakkan kategori bagi sesuatu perkara. Dengan kategori, ia akan melebarkan ufuk berfikir manusia. Kategori ini akan menjadi ‘bayyinaat’ atau penerangan untuk menjustifikasi sesuatu objek itu betul atau tidak. Ini ada kaitan dengan idea ‘archetype’.

Read more