Belajar untuk bersifat ‘liin’

Dalam  sebahagian Surah Ali Imran ayat 159 di atas, Allah menjelaskan tentang rahmatnya yang menjadi syarat penting untuk Rasul dan seseorang itu dapat berlembut dalam akhlak seharian. Maksud ayat di atas, “Maka dengan rahmat Allah, maka kamu (Muhammad) dapat berlemah lembut kepada mereka…”

Allah bernama ar-Rahman dan ar-Rahim,  menurunkan rahmat kepada manusia. Salah satu rahmat itu ialah kemampuan kita berlaku lembut – yang biasa dikaitkan dengan wanita. Tanpa kelembutan ini, banyak masalah yang akan timbul. Kelembutan ini bukan maksud kelemahan tetapi mampu bertindak sewajarnya – sebagaimana mad liindalam ilmu tajwid yang perlu melembutkan bacaan waw atau ya‘ yang bertanda mati didahului baris atas. Kelembutan ini dikaitkan dengan foaminess.

Dalam kamus webster, foaminess diberi maksud

 

full of, consisting of, or resembling foam

 

Menurut Wikipedia yang memberi komentar tentang pemikiran sistemik:

 

Systems thinking promotes a foaminess of collaboration, allowing for
individual ideas to share the burden of the entire system. This assures
excellent stability and adaptability—characteristics lacking in systems
of thought which insist on homogeneity and absolute efficiency.

 

Amat jelas keterkaitan foaminess – kelembutan – dengan gaya berfikir seseorang yang dicelup dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, kaedah berfikir yang bagus tidak mampu membawa seseorang untuk bertindak bijak dan lembut dalam kehidupan seharian. Rahmat ini sudah tentunya ada kaitan dengan nilai keimanan kita kepada Yang Esa.

Semoga Allah mengurniakan rahmatnya kepada kita. Ameen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Reviu Buku

Laman ST Gallery akan memuatkan pelbagai reviu buku untuk sama-sama kita berkongsi ilmu untuk pedoman kita seharian.

Close