Solusi Kepada Tadsiah (Mengotori Jiwa);Sarana Untuk Mendapatkan Sukses

Apakah perkara yang mengotori jiwa seorang insan (tadsiah)? Antaranya ialah: ‘Ajuula (tergesa-gesa), Haluu’a (keluh kesah), Jazuu’a (gelisah), Thaaghiya (sukar untuk melakukan kebaikan), Qatuura (kikir), Kafuura (kufur), Jadala (sukar), Kanuuda (suka membantah), Zhaluuma (zalim) dan Jahuula (bodoh/ jahil).

 Mengapa hal ini boleh berlaku? Hal ini adalah kerana kita sering lupa akan pembersihan (tazkiyyah) dalam diri kita.

Firman Allah swt (90:10); Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan

 Firman Allah swt (91:8); Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketaqwaan

 Allah swt telah memberi kita pilihan, samada untuk menyucikan atau mengotori diri kita ini. Ia adalah PILIHAN. Jika kita memilih untuk membersihkan, maka kita menghampirkan diri kita kepada kemenangan/ sukses (falah). Namun, apabila berlaku disebaliknya, maka kita sedang menuju kepada kemusnahan/ kegagalan (khaib). 

Firman Allah swt (91); Maka beruntunglah bagi mereka yang menyucikan dan merugilah bagi mereka yang mengotorinya.

 

Muraqabah, Muhasabah, Mujahadah, Mu’aqabah & Mu’atabah ialah Solusi Kepada Khaib

 

Firman Allah swt (al-Anbiya’:47): Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan pahala (baginya). Dan cukuplah Kami menjadi orang-orang yang membuat perhitungan. (Ayat lain spt al-kahfi:49, al Mujadilah:6, az zalzalah:6-8, al baqarah:281, Ali imraan:30, al baqarah : 235)

 
 

Apakah yang dimaksudkan dengan perkara di atas ini?

 
Muraqabah (Pengawasan)

         Hadith: Engkau beribadah kepada Allah seolah-seolah engkau ,melihatNya

         Ar-Raad:33:Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa diperbuatnya?

         Al-Alaq:14: Tidakah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

         Kisah anak murid dengan penyembelihan

 

Muhasabah (Mengevaluasi diri)

         Al hasyr :18: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

         Kata umar r.a: hisablah dirimu sebelum kamu dihisabkan dan timbanglah dia sebelum kamu ditimbangkan

         An Nur:31: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang2 yang beriman supaya kamu beruntung

         Hasan berkata:  orang mukmin sering melakukan muhasabah keatas dirinya, ia menghisab kerana Allah. Hisab akan menjadi ringan bagi orang2 yang telah menghisab diri mereka di dunia, dan akan menjadi berat pada hari kiamat bagi orang2 yg mengambil perkara ini tanpa muhasabah

 

Mu’aqabah (Menghukum diri atas segala kekurangan)          

         diriwayatkan dari para sahabat Ali , bahawa ia berkata: Aku pernah shalat subuh di belakang Ali r.a. Ketika memberi slam, ia menoleh ke sebelah kanannya dengan bersedih hati lalu diam hingga terbitmatahari lalu berkata:

De
mi Allah, aku telah melihat para sahabat Muhammad saw dan sekarang aku tidak melihat swsuatu yang menyerupai mereka sama sekali. Mereka dahulu berdebu dan pucat; mereka melewatkan malam hari dengan sujud dan berdiri kerana Allah; mereka membaca kitab Allah dengan berganti pijakan kaki dan jidat mereka; apabila menyebut nama Allah mereka bergetar seperti pohon bergetar teterpa angina; mata mereka bercucuran airmata membasahi pakaian mereka; mereka sekarang seakan-akan lalai (bila dibandingkan dengan mereka)

 

Mujahadah (Bersungguh-sungguh) 

Mu’atabah (Mencela Diri)

         Said hawwa: musuh palin gdekat ialah jiwa yang ada dalam jiwa; ia diciptakan dengan karakter suka memerintahkan keburukan, cenderung kepada keburukan, kejahatan. Manusia diperintahkan agar mensucikannya

         Sentiasalah memperingatkan diri (jiwa) dengan nasihat/ teguran

         Adz Zariyat: 55: dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang2 yg beriman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Three Common Bonds

In a book written by Dominic Dodd & Ken Favaro, it says that in a company or business, there are...

Close