Being Partner in Nation Building

Dalam melaksanakan tugas dakwah , tidak dapat lari daripada membina masyarakat atau komuniti. Usaha ini memerlukan kepada kesungguhan dan berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat samada yang setara atau lebih bagus dari itu. Oleh itu, dalam melaksanakan tugas pembaikan dan dakwah, perlu ada usaha untuk menjadi rakan dalam pembinaan bangsa atau tamadun.    

Read more

Bekal Utama Aktivis Dakwah

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih dan berkata:”Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. (Fushshilat: 33-35).

Read more