Ciri Ulul Albab Sifir 13

Artikel ini bersumberkan penulisan oleh Irfan Abu Naveed

Mendengarkan Nasihat yang Baik dan Mengikuti yang Terbaik

Oleh : Irfan Abu Naveed

Ketahuilah bahawa salah satu karakter golongan ulul albâb adalah mereka yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikuti hal yang terbaik, karakter ini adalah karakter orang yang mahu memperbaiki diri dan terus meningkatkan kualiti diri, dan hal itu tidak mungkin diwujudkan tanpa kesediaan mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik di antara nasihat kebaikan tersebut.

Hal itu tersurat dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah golongan ulul albâb.” (TMQ Az-Zumar [39]: 18)

Mengenai ulul albâb, Syaikhul Ushul ’Atha bin Khalil menjelaskan bahawa mereka adalah orang-orang berakal yang berfikir dan mentadaburi ayat-ayat Allah, maka Allah mengkhususkan mereka dalam seruan, dan mereka adalah ahlinya memahami maknanya. Lebih jauh Syaikhul Ushul ’Atha bin Khalil Abu ar-Rasythah ketika menafsirkan TMQ Al-Baqarah : 197 menjelaskan bahawa Allah mengarahkan seruan kepada golongan ulul albâb kerana mereka adalah golongan yang memahami kebaikan dan keburukan, rahmat Allah dari seksa-Nya, dan memahami apa-apa yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dan apa-apa yang membahayakan, dan oleh kerana itulah mereka menjauhi kemaksiatan kepada Allah, serta mendekatkan diri kepada-Nya dengan ketaatan-ketaatan sehingga jadilah mereka menjadi golongan yang bertakwa.

Bukankah Allah ’Azza wa Jalla pun telah menegaskan dalam ayat-Nya yang agung, yakni TMQ Al-’Ashr [103]: 3, bahawa salah satu karakteristik mereka yang tidak merugi adalah seseorang yang mahu menasihati orang lain (dakwah) dalam kebenaran dan kesabaran? Di sisi lain mahu mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan mendengarkan perkataan adalah sarana untuk mendapatkan nasihat dari orang lain.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (TMQ Al-’Ashr [103]: 1-3)

Ayat ini menjelaskan, bahawa manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Pertama, dijelaskan dengan qassam (sumpah) “والعصر” (demi masa). Kedua, dijelaskan dengan ta’kid “إنّ” (benar-benar). Ketiga, dijelaskan dengan ta’kid “لفي” (sungguh dalam). Ketiga bentuk penjelasan ini, semuanya menguatkan makna pembahasan ayat ini, iaitu kerugian manusia yang sangat luar biasa. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan penuh kesabaran, secara terus-menerus, sehingga selamat dari kesalahan. Dalam tinjauan ilmu balaghah, keberadaan semua penegasan (ta’kîd) seperti ini berfaedah dalam menegaskan atau menafikan segala bentuk pengingkaran terlebih keraguan.

Dalam ayat yang agung tersebut, diungkapkan kata (تواصوا); yang ertinya saling menasihati (نصح بعضهم بعضًا), menggunakan wazan (تَفَاعَلَ) yang menunjukkan interaksi dua sisi, perbuatan satu sama lain, ertinya seorang insan yang tidak merugi memiliki karakteristik mahu menasihati dan mahu mendengarkan nasihat, ini adalah ungkapan yang agung. Berbeza dengan orang yang takabur, di mana ia memiliki karakter menolak kebenaran dan melecehkan manusia, lalu apakah mungkin orang yang takabur mahu mendengarkan nasihat?! Apakah layak ia menyandang gelaran ulul albâb? Dan kerana sifat takabur pula iblis –la’natuLlâhi ’alayh- terjerumus dalam kehinaan kekal, wal ’iyâdzu biLlâh.

Dr. Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi menjelaskan: “Sesungguhnya surat ini menjelaskan perkara akidah dan tuntutannya yakni iman (pembenaran yang pasti) dan amal soleh. Setelah itu Allah berfirman: (تواصوا) Allah tidak mengatakan (ووصوا), apa makna kata (تواصوا)? Yakni agar setiap orang beriman mengetahui bahawa dirinya adalah sebahagian dari orang lain, begitu pula saudara seimannya yang lain, terkadang di antara keduanya yang lemah terhadap suatu kemaksiatan sehingga ia melakukannya, akan tetapi yang lainnya tidak lemah terhadap kemaksiatan tersebut, maka dari itu orang yang tidak lemah tersebut sudah semestinya menasihati orang yang lemah (agar menjauhi kemaksiatan tersebut-pen.)”

Perbuatan terpuji saling menasihati ini pun merupakan pengamalan terhadap hadis Nabi -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam-, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dâriy -radhiyaLlaahu ‘anhu- bahawa Nabi -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ
“Agama itu adalah nasihat”

Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

لِلّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَتِهِمْ
“Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim)

Apa maknanya? Imam Ibn Daqîq al-‘Iid (w. 702 H) menjelaskan:

ومعنى قوله: “الدين النصيحة” أي عماد الدين وقوامه: النصيحة
“Makna sabda Rasulullah -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam-: “Agama itu adalah nasihat” yakni tiang agama dan asasnya adalah an-nashîhah.”

Imam Ibn Daqîq al-‘Ied menjelaskan:

والنصيحة في اللغة: الإخلاص يقال: نصحت العسل إذا صفيته وقيل غير ذلك. والله أعلم
“Lafaz an-nashîhah secara bahasa: al-ikhlâsh (kemurnian), dikatakan: nashahtu al-‘asala (saya telah memurnikan madu) jika menyucikannya, dan dikatakan pula makna selainnya. Wallâhu a’lam.”

Adapun penafsiran terdahap lafaz “an-nashîhah” dan jenis-jenisnya dalam hadis ini, dijelaskan Ibn Daqîq al-‘Ied yang menukil pernyataan Imam al-Khitabi dan para ulama lainnya: “Adapun nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya –selain para penguasa-, yakni dengan menunjuki mereka kepada kemaslahatan diri di akhirat dan di dunia, menolong mereka untuk mewujudkannya, menasihati agar mereka menutupi auratnya, menutupi aib mereka, menyingkirkan bahaya dari mereka dan mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi mereka, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dengan cara yang lembut dan niat ikhlas, mengasihi mereka, menghormati orang tua dan mengasihi yang kecil di antara mereka, memikat hati mereka dengan nasihat yang baik serta menjauhi sifat culas dan dengki, mencintai kebaikan bagi mereka sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci keburukan terjadi pada mereka sebagaimana ia benci jika hal itu terjadi padanya, membela harta, kehormatan dan lain sebagainya yang menjadi hak mereka dengan perkataan dan perbuatan dan mendorong mereka untuk bertingkahlaku sebagaimana yang telah kami sebutkan dari beragam nasihat ini. WaLlâhu A’lam.”

Rasulullah -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam- pun menjelaskan bahawa sikap meninggalkan apa-apa yang menurut Islam tak berfaedah merupakan tanda kebaikan Islam pada diri seseorang. Dari Abu Hurairah -radhiyaLlaahu ‘anhu-, dari Nabi Muhammad -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam-, beliau -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ 
“Di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya.” (HR. At-Tirmidzi, Ibn Majah & Ibn Hibban. Hadis hasan)

Apa makna hadis ini? Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) menuturkan: “Hadis ini merupakan dasar agung dalam pokok adab, Imam Abu ‘Amru bin ash-Shalah menuturkan dari Abu Muhammad bin Abu Zayd, Imamnya madzhab malikiyyah pada masanya, bahawa ia mengatakan: “Kumpulan adab-adab kebaikan dan kehancurannya (kebalikannya) terbagi dalam empat hadis: Pertama, sabda Nabi -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam-: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau diamlah.” Kedua, sabdanya: “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya”. Ketiga, dan sabdanya yang meringkas wasiat: “Jangan marah”. Keempat, sabdanya: “Orang beriman itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya”.”

Al-Hafizh Ibnu Rajab pun merinci bahawa di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah sikapnya meninggalkan apa-apa yang tak bermanfaat baginya baik berupa perkataan mahupun perbuatan, dan menyedikitkan diri pada hal-hal yang tidak bermanfaat baik berupa berbagai perkataan dan perbuatan, dan makna kata (يعنيه): bahawa hal yang penting itu berkaitan dengan dirinya maka jadilah hal itu termasuk tujuan dan tuntutan dirinya. Kata (العناية): kuatnya perhatian pada sesuatu, dikatakan: عناه – يعنيه yakni jika seseorang memerhatikan dan mencarinya. Namun yang dimaksud (dalam hadis ini) bukan bererti bahawa ia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya dan tidak dikehendakinya berdasarkan standard hawa nafsu dan tuntutan jiwa, akan tetapi berdasarkan standard hukum syarak dan Islam. Oleh kerana itulah ia termasuk “di antara kebaikan keislaman”, maka jika “baik keislaman seseorang” ia akan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya dalam Islam baik berupa perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan. Kerana Islam menuntutnya melaksanakan berbagai kewajipan sebagaimana telah dijelaskan dalam syarah hadis Jibril a.s. Begitu pula meninggalkan berbagai keharaman, sesungguhnya perbuatan tersebut bahagian dari ajaran Islam yang sempurna nan terpuji.

Rasulullah -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
المسلمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْن مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
“Seorang muslim itu ia yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya.”

Dan jika baik ke-Islaman (pada diri seseorang) maka hal itu mendorongnya untuk meninggalkan apa-apa yang tak bermanfaat secara keseluruhannya dari berbagai keharaman, syubhat dan kemakruhan, bahkan hal-hal yang mubah yang tidak diperlukan. Kerana sesungguhnya ini semua tidak bermanfaat bagi seorang muslim apabila telah sempurna keislamannya, dan telah sampai pada darjat ihsan yakni menyembah Allah ‘Azza wa Jalla seakan-akan ia melihat-Nya, dan jika ia seakan tak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatnya. Ini merupakan karakteristik yang agung, yang tidak mungkin ada pada orang yang terjangkit virus takabur, dimana ia takkan mahu mendengarkan nasihat. Dan kerana sifat yang buruk inilah Iblis –la’natuLlâhi ’alayh- terjerumus ke jurang kehinaan yang abadi. Rasulullah -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ
“Tidak akan masuk syurga, orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari ketakaburan.”

Seorang lelaki bertanya: “Sesungguhnya seorang lelaki itu senang jika baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?” Beliau -shallaLlâhu ‘alaihi wa sallam- menjawab:

إِنَّ اللهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ
“Sesungguhnya Allah itu indah menyukai keindahan, ketakaburan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” (HR. Muslim).

#muhasabah #ululalbab #tsaqafah #nafsiyah #sahsiah #ilmu #iman #takwa #nasihat#dakwah #wahn #peringatan #pesananmenggugah #wahn #penyakithati #takabur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
SQB Siri 3 berjalan lancar

Alhamdulillah Siri 3 Siri Quran Berjalan berjalan lancar dibawakan oleh Ust Harfiz dan Ust Saifuddin. Ingin mengikuti program akan datang?

Close