Anda bukan beban dakwah?

Ramai individu yang berminat untuk menjadi pendakwah atau dalam istilah bahasa Arabnya “‘da’i'”. Sememangnya dakwah ini ialah kewajipan dalam al-Quran namun kalau ia tidak dilaksanakan dengan baik, ia akan menyebabkanindividu da’i hanyalah akan menjadi beban dalam kafilah dakwah. Bagaimana ini boleh berlaku?
Kerana ia tidak memahami ilmu atau sains dalam dakwah. Sains dalam dakwah ini yang diistilahkan sebagai fiqh dakwah. Dengan memahami fiqh dakwah dan dilaksanakan dengan berkesan dan bersungguh-sungguh, ia pasti memberi impak yang besar. Tahukah anda fiqh dakwah dan kesannya? Klik di sini untuk mendapatkan peta minda berkaitan memahami fiqh dakwah – ilmu dan praktikal dalam diri anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Seriuskah anda pada jalan ini?

Apabila membicarakan fiqh ad-dakwah, ada empat marhalah yang perlu kita perhatikan: marhalah at-tableegh, at-takween, at-tanzheem atau at-takhteet dan at-tanfeez. Jika...

Close