Jigsaw Taqwa dan Mati dalam Islam ? Merenung Tragedi Gaza

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.” (Surah Ali Imran, 3:102)

Dalam Tafsir Jalalayn, dinyatakan bahawa ada sahabat bertanya, siapakah yang mampu untuk melaksanakan taqwa untuk mendapat mati dalam Islam kerana taqwa itu adalah sesuatu yang berat. Maka ayat ini dimansuhkan dengan ayat al-Quran Surah 64:16 yang menyatakan ‘bertaqwalah semampu kamu’.

 

Read more