Model P-I-E-S menuju SUCCESS!

Model untuk menuju kepada kejayaan atau success harus bergantung kepada model yang dianjurkan oleh Al-Quran. Manusia yang berjaya ialah manusia yang mempunyai nilai (values) yang tinggi di sisi Allah s.w.t. Nilai yang ada pada mereka mampu membawakan mereka kepada kejayaan (success) yang sangat tinggi nilainya. Menurut tafsir Al Mishbah, mereka yang menuju kepada success ini digelar sebagai PEJUANG.

Apakah nilai atau ciri-ciri yang harus ada pada orang yang PEJUANG success itu?

Read more

Mengenalpasti Kemampuan Diri Melalui PIES

Mengenalpasti Kemampuan Diri Melalui EPIS
Terdapat satu buku yang ditulis oleh Anthony Robbins; 'Awaken the Giant Within' telah mendapat tempat di kalangan pembaca di seluruh dunia. Tetapi apakah yang menariknya buku ini? Salah satu sebabnya ialah ia merupakan satu buku panduan motivasi atau tools untuk mereka membangunkan potensi diri mereka yang sedang tidur.
 Benar kah potensi diri kita ini sedang tidur? soalan ini harus dilemparkan kepada diri anda. Mengapa anda tidak mengejutkannya sendiri?
Read more

Anjakan Dimensi RITUAL > SPIRITUAL > EHSAN

Apabila anda merujuk di dalam hadith ke dua dalam himpunan hadith Imam Nawawi (atau nama lainnya hadith Jibrail), anda akan dapati bahawa, hadith tersebut ada menekankan tiga komponen yang berlainan dimensi, tetapi mempunyai titik pertemuan yang amat besar impaknya dalam kehidupan seharian. Jika anda mampu memahami satu-persatu dimensi ini menerusi rutinisasi atau kebiasaan anda, maka anda mampu mengubah dimensi rutin atau ritual anda kepada dimensi spiritual beserta dengan 'ikhlas', insyaAllah anda akan mampu memasuki dimensi ehsan yang tinggi dan tidak terhingga energinya.

Read more

PIES – Prinsip pada Asmaullahu Husna dan Hadith 40

Banyak disiplin ilmu yang perlu diketahui bagi seseorang yang ingin mengetahui potensi dirinya yang diringkaskan sebagai fizikal, intelek, emosi dan spirituil atau PIES. Jika anda mampu memahami Asmaullahul Husna, anda akan masuk syurga. Jika anda hafaz 40 hadis, anda masuk syurga. Semudah itukah syurga ? Atau ada perkara yang tersirat di sebalik kata-kata Nabi tersebut?

Read more

Solusi Kepada Tadsiah (Mengotori Jiwa);Sarana Untuk Mendapatkan Sukses

Manusia yang hidup pada zaman era millennium ini semakin hari semakin ‘terhimpit’ dengan pelbagai perkara. Sebagai contoh, kehidupan berkerja; bermula dari jam 8 hingga 5 petang, mampu mendatangkan tekanan atau ‘stress’ yang amat dahsyat. Jika kita pula seorang pendidik, tekanan yang mungkin diterima ialah karenah pentadbiran, murid/ pelajar, kalangan guru sendiri dan pelbagai lagi. Jika kita sebagai mahasiswa/I, sudah pasti akan mengalami ‘stress’ yang banyak; siapkan assignment, kuliah, tutorial, kelas tambahan, mesyuarat kelab/ persatuan dan sebagainya. Akhirnya, akibat dari tekanan atau stress yang diterima itu telah melahirkan beberapa penyakit di dalam diri manusia. Lantas membuatkan manusia itu semakin ‘sakit’dan akhirnya menuju kepada Khaib (gagal).

Read more

Set Prinsip Moral – Dimensi 99

Pada 29 Ogos 2007 lepas, saya berpeluang untuk mengendalikan program 'Success Camp' di Port Dickson. Peserta yang hadir adalah seramai 78 orang (lelaki dan perempuan) dan mereka ini juga mempunyai latarbelakang kepercayaan (belief) yang berlainan; Islam, Budha, Free Thinker dan Kristien. Pada hari tersebut, saya diminta untuk membawa dua slot yang berbeza; ceramah dan muhasabah. Tajuk ceramah yang saya bawa ialah mengenai 'Universal Values'

Read more