Spiritual Healing vs Physical Healing; Mana Lebih Powerful?

Dalam menguruskan kehidupan seharian, kita terpaksa menghadkan aktiviti akibat kepenatan. Kepenatan juga menjadi halangan kepada kita untuk mempertingkatkan amal ibadah. Kepenatan juga menjadi alasan yang kukuh bagi kita untuk mengelakkan dari membuat kerja-kerja amal kepada masyarakat. Bagi mengatasi kepenatan melaksanakan tugas-tugas seharian sama ada dirumah mahupun di tempat kerja, bolehlah jadikan petua yang diajar oleh Rasulullah s.a.w. kepada puteri kesayangannya Saidatina Fatimah sebagai penawarnya.

Read more

Bagaimanakah caranya anda memahami konsep tawakal?

Bagaimanakah caranya anda memahami konsep tawakal secara menyeluruh? secara praktikalnya ya? Saya harap anda mampu memberi respon yang baik ttg konsep tawakal anda tentang kehidupan anda seharian di muka bumi ini. Saya yakin, anda semua mempunyai pelbagai dimensi pengalaman yang hebat-hebat belaka dalam menggunakan konsep tawakal yang telah difahami sebelum ini.

saya harapkan anda tuliskan sedikit respon anda mengenai 'bagaimanakah aku memahami konsep tawakal dalam kehidupan seharian ku?  kepada email saya: syamiligers@yahoo.com

 

 

Read more

Kenalpasti belenggu diri kita sendiri

Setiap manusia pasti menghadapi masalah dalam kehidupan seharian. Memang tidak terlepas, dan ianya seolah-olah satu pakej yang harus dibawa sekali oleh manusia itu. Persoalannya kini, mengapa kita harus pikul semua ini? Tiada carakah untuk mengelak dan menjauhi diri dari masalah yang timbul dalam kehidupan seharian? Ada tak formula untuk membuang segala masalah ini dalam diri kita?

Read more

Manusia yang berjaya ialah manusia yang jujur

Jika kita melihat formula atau prinsip yang telah lama ditonjolkan oleh Rasulullah s.a.w. sejak baginda dari kecil hinggalah kerasulan baginga, beliau amat berpegang teguh kepada nilai (values) langit yang Maha Hebat. Tidak mustahilah mengapa manusia yang hidup pada zamannya itu mampu merasai kehangatan nilai yang dibawa oleh baginda sehinggakan gelaran al-amiin itu menjadi gelaran yang paling sesuai untuknya.

Read more

Lima sebelum lima

Kehidupan umat manusia di dunia kini penuh dengan kesibukan dan penumpuan fokus yang begitu tinggi dengan kerja seharian. Penumpuan terhadap pencarian harta seperti wang, emas, tanah, rumah dan sebagainya, telah menjadi satu perkara yang penting di dalam kehidupan manusia kini. Kemewahan serta kegemahan seolah olah menjadi prioriti di dalam mengejar keselesaan di dunia yang bersifat sementara ini.

Read more

Dulu, Sekarang dan Masa Depan

Penekanan terhadap masa merupakan satu perkara utama di dalam kehidupan seseorang muslim. Ianya  perlu dititik beratkan kerana Tuhan telah bersumpah di dalam firmannya yang bermaksud

 

“Demi masa, sesunguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran” (Surah al-Asr: 1-3)

Read more