Konsep Illah; Cabaran Mahasiswa Memahaminya

Melihat kepada perkembangan dan kemajuan di dalam aspek sahsiah, kecemerlangan dan kreadibiliti sebagai seorang mahasiswa kini dipandang tinggi di dalam masyarakat kita. Mahasiswa yang berimej, berkepimpinan dan berkreadibiliti tinggi di dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa dan kemudian berkelayakan penuh di dalam mengisi ruang dan peluang di dalam sektor pekerjaan kini. Tidak dinafikan bahawa, di dalam arena mahasiswa kini, cabaran dalam melahirkan mahasiswa yang benar-benar bersyaksiah tinggi, alim, berketerampilan dan mempunyai daya kepimpinan yang mantap, sukar di lahirkan walaupun dilaburkan berjuta ringgit dengan alasan mengembalikan serta melahirkan dengan lebih banyak lagi modal insan yang mampan.

Read more

Mahasiswa Perlu Mengambil Islam Sebagai Cara Hidup

Mahasiswa pada hari ini tidak kurang sibuknya dalam melaksanakan tugas harian mereka sebagai pelajar di universiti. Mereka melaksanakan amanah ini siang dan malam tanpa mengira penat lelah mereka selama tiga atau empat tahun di universiti. Begitu juga halnya berkenaan dengan pengorbanan. Tidak cukup tidur, tidak cukup makan, tidak cukup rehat, dan lain-lain lagi. Semuanya adalah wajib dilakukan selagi mana segulung ijazah tidak di dalam genggaman. Apakah semua ini merupakan idaman dan harapan bagi semua mahasiswa kita di sini? Apakah semua ini merupakan rencana utama kehidupan di dunia ini? Atau ada perkara lain yang perlu kita lihat menerusi kaca mata yang berbeza di alam kampus ini?

Read more

Virus Dogmatik

Dogma merupakan satu penyakit kepada keintelektualan dan kebijaksanaan manusia di dalam mendalami serta menghayati ketinggian ilmu pengetahuan. Dogma juga meletakkan status atau tahap manusia itu seperti di kuasai secara mutlak dan tidak mampu  untuk berbuat apa-apa. Dogma juga meletakkan manusia itu sekali lagi berada pada suatu tahap yang menunjukkan kebodohan, ketidakpandaian, tidak berhikmah dan tidak boleh melakukan perubahan di dalam segenap bidang termasuklah nasib, kehidupan dan sebagainya.

Read more

EPIS-Cari Suara Hati 1

Saya begitu teruja apabila mendapati bahawa saya adalah manusia yang penuh dengan potensi. Selama ini saya menganggap bahawa kehidupan ini penuh dengan kesusahan dan kepayahan yang amat sangat. Terbayang bahawa semasa di zaman persekolahan, saya melihat orang yang lebih dewasa dari diri saya terpaksa melalui kehidupan yang amat sulit dan sukar. Mereka harus menghadapi peperiksaan yang besar untuk lulus cemerlang. Mereka juga harus berpakaian kemas, siap ber'tai' untuk menghadiri sesi temuduga bagi mendapatkan kerja yang bagus, mereka harus mengumpulkan harta yang banyak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang selesa di masa hadapan, mereka juga terpaksa menghabiskan masa untuk menyelesaikan masalah syarikat, insitusi, organisasi dan sebagainya. Saya juga merasakan bahawa saya juga turut akan mengalami perkara yang sama apabila saya dewasa kelak.

Read more